skip to Main Content

EXTRA TABLE:

Andreu World, 2010

Lievore Altherr Molina

Extra és un programa de taules desenvolupat des de la màxima versatilitat pel que fa als materials, els usos i la seva adaptació a tota mena d’ambients. Extra posseeix una sòlida estructura que proporciona l’estabilitat i resistència necessària per sostenir sobres de grans dimensions. Extra Table té la possibilitat de configurar-se amb sistema de connexions, un sistema integrat en la superfície del sobre amb tapa abatible i connectivitat personalitzable. Extra Table és una taula universal que ofereix la màxima funcionalitat aportant un alt valor estètic. El seu ús dins de l’àmbit corporatiu, pot ser com a taula de reunió, taula col·laborativa o taula multiús.

Andreu World, 2010